Freelancelot
training: zelfinzicht en groei
Communicatie: persoonlijke effectiviteit
Leidinggeven
Intervisie
Organisatieverandering
Medezeggenschap
Communicatie: schriftelijk taalgebruik
Freelancelot Hoofdpagina
Over Freelancelot
Over drs. Hans Timmermans
Programma's
Links / Partners
Contact opnemen
Intervisie
Het begrip intervisie is afgeleid van een bekende werkvorm in het maatschappelijk werk.
De bedoeling is om iemands probleem te bespreken. Niet als een gegeven probleem, maar als het probleem van iemand: hoe komt het, dat dit voor jou problematisch is.
De achterliggende gedachte is dat als iemand niet uit een probleem komt, het vaak komt omdat hij zijn werkelijke probleem (nog) niet onder ogen ziet.
Vaak is dit werkelijke probleem enigszins lastig voor de probleemhebber, heeft het te maken met iets waar hij bang voor is. Bijvoorbeeld: iemand kan zich slecht losmaken van een andere persoon en noemt dit als probleem. In werkelijkheid blijkt hij niet om te kunnen gaan met het idee, dat de ander hem dan wellicht niet aardig zal vinden, hij is overafhankelijk van anderen.
 
 Incompany maatwerk
 
 
Intervisie doe je met collega's, je helpers bij de intervisie. Eigenlijk gaat het intervisieproces over coachen, en vooral over elkaar coachen. En over samen leren, leren met en van elkaar. De kunst van het vragen stellen staat dan ook centraal als vaardigheid van de helpers. Enkele goede intervisieprocedures leren met praktijkoefeningen uit je eigen werkomgeving, die binnen enkele sessies leiden tot een zelfstandige intervisiegroep. deze groep kan daarna lange tijd aan de eigen ontwikkeling blijven werken, zonder verdere hulp van een begeleider of coach. Gedurende een leertraject neemt de begeleider sowieso steeds meer een terughoudende positie in.
 
 
Programmavoorbeeld
Duur:    3 dagdelen plus 1 dagdeel opfrissen na enkele maanden
 
Opzet:  1. leervragen bij intervisie / basishouding en veiligheid / vaardigheden / proces / casus
           2. terugkoppeling / thema uit de vaardigheden / uitbreiding proces / casussen
           3. terugkoppeling / inhoudelijk thema / casus / afspraken over zelfstandig voortzetten
           4. terugkoppeling / leerpunten / herhalen thema intervisie / SMART afspraken
 

Kosten       420,-  per dagdeel excl. BTW en verblijfskosten

Freelancelot streeft naar maatwerk en doet daarom graag een aanbieding die tegemoet komt aan uw wensen.

Voor meer informatie, neem contact op: Contact

Terug naar programma's

Freelancelot