Freelancelot
training: zelfinzicht en groei
Communicatie: persoonlijke effectiviteit
Leidinggeven
Intervisie
Organisatieverandering
Medezeggenschap
Communicatie: schriftelijk taalgebruik
Freelancelot Hoofdpagina
Over Freelancelot
Over drs. Hans Timmermans
Programma's
Links / Partners
Contact opnemen
Communicatie: schriftelijk taalgebruik

Goede teksten, wat zijn dat ? Een goede schrijfstijl, wat is dat ? Voor veel mensen binnen professionele organisaties vormen teksten een bron-van-weinig-plezier. Teksten die worden geschreven of die worden gelezen: niet zelden gaat het met zuchten en steunen gepaard. Er zijn ook nogal wat aspecten die daar aanleiding toe kunnen geven:

 • Correct gebruik van de Nederlandse taal
 • Woordkeus en/of zinsbouw
 • Helderheid van een tekst
 • Aanspreekvorm of perspectief in de tekst
 • Samenhang en opbouw van de tekst
 • Niveau en stijl van het schrijven
 • Aansluiting bij de doelgroep van de tekst
 • Duidelijke boodschap en doelgerichtheid
 • Consistentie van taal, consistentie van inhoud
 • Volledigheid van de tekst
 • Verzorging van de tekst

Communicatie is cruciaal voor efficiënte en effectieve processen. Aan het geschreven woord worden wat dat betreft terecht hoge eisen gesteld.

Voor hulp op maat bij het opstellen van brieven, rapporten, verslagen, documenten en andere schriftelijke communicatievormen doet Freelancelot graag een aanbieding die tegemoet komt aan uw wensen.

Voor meer informatie, neem contact op: Contact 

 

 

 

Terug naar programma's

Freelancelot